Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

پیام تسلیت

اصلاحیه ملاک ها،شاخص هاواستانداردهای ارزیابی برنامه تعالی مدیریت مدرسه

با احترام دراجرای نامه شماره 561/5039516965/220-25/07/25 اداره کل متبوع ، به پیوست اصلاحیه ملاک ها،شاخص هاواستانداردهای ارزیابی برنامه تعالی مدیریت مدرسه ، جهت بهره برداری مدارس مجری برنامه تعالی مدیریت دردوره های تحصیلی ابتدایی ،متوسطه اول ودوم ، فنی وحرافه ای وکارودانش ارسال می گردد ، شایسته است مدیران محترم یک نسخه از فرم اصلاحیه را درهمایش روز دوشنبه مورخ 1395/08/10 جهت کاربردی کردن آن به همراه داشته باشند.

فایل ضمیمه: 

ارسال لیست دبیران وساعات اضافه کارتدریس مهرماه

با احترام به اطلاع مدیران محترم مدارس پسرانه متوسطه اول می رساند لیست اسامی دبیران وساعت اضافه کار تدریس آموزشگاه خودرا درمهرماه 95 درفرم پیوست تا روز پنجشنبه مورخ 1395/08/06 همراه با cd و یک برگ پرینت به آموزش متوسطه اول تحویل نمایند درضمن عواقب عدم دقت در ارسال اطلاعات و تضییع شدن حق همکار گرامی برعهد ه مدیر محترم می باشد.

فایل ضمیمه: 

ارسال سازمان عملی سال تحصیلی 96/95

با احترا م به پیوست فرم سازمان عملی سال تحصیلی 96/95 درقالب اکسل درچهار شیت ارسال می گردد شایسته است مدیران محترم نسبت به تکمیل آن بادقت اقدام وتاروزسه شنبه تاریخ 1395/08/11 به کارشناسی متوسطه دوره اول ارسال فرمایید.
1-فرم ارسالی را بدون تغییر وکم وزیادکردن موارد درخواستی ارسال نمایید.
2-در sheet 1 فرم مشخصات با دقت تکمیل گردد.
3-درsheet 2 فرم سازمان عملی ،درثبت مدرک تحصیلی ،رشته تحصیلی وتدریس درس فعلی دقت گردد.همچنین درساعات تدریس برای آقایان حق التدریس (اضافه کار )وبرای خانم ها فعالیت (کسرساعت)قیدگردد.
4-در sheet3 فرم لیست همکاران ،درثبت تلفن جدید همراه ومنزل وآدرس دقیق تأکیدمی گردد.
5-در sheet 4 فرم تقلیل بگیریابازنشسته سال 95 یا 96 قیدگردد وازذکر سنوات قبل خودداری شود.

فایل ضمیمه: 

همایش اجرای گام های برنامه تعالی

با احترام به پیوست نامه شماره 561/5039517847/220 -07/07/ 1395 اداره کل متبوع ، همایش آموزشی –توجیهی یک روزه ای با حضور مدیران محترم مجری برنامه تعالی (ابتدایی،متوسطه دوره اول ودوم ،فنی وحرفه ای وکارودانش)با حضور دکتر عظیم محبی مدیرکل محترم دفتر آموزش دوره اول ورئیس کارگروه تخصصی برنامه تعالی وزارت متبوع برگزار می گردد.ازآنجاکه تدوین برنامه عملیاتی ازمهمترین بخش های اجرای برنامه است لذادراین همایش بااستفاده ازدانش علمی وتجربی مدرسان کشوری جهت مدیران جدیدالورود این مهم مورد بررسی وتبیین قرارخواهدگرفت.
تاریخ وزمان برگزاری همایش روز دوشنبه مورخ 1395/08/10 ساعت 8:30 لغایت 15
مکان :کرمانشاه-میدان فردوسی-خیابان سراب –اردوگاه شهید باهنر

آمار و اطلاعات مدارس دوره ی اول متوسطه

با احترام ، به پیوست جداول ثبت آمار و اطلاعات مدارس دوره ی اول متوسطه در سال تحصیلی 96-1395 ارسال می گردد. شایسته است با توجه به موارد زیر نسبت به تکمیل جداول مذکور اقدام و حداکثر تا تاریخ 1395/08/02 به آموزش متوسطه اول ارسال فرمایید.
1-آمار دانش آموز و کلاس هر مدرسه بر اساس سامانه ی سناد ثبت گردد.
2- در ستون های مربوط به نوع، گروه، جنسیت، وضعیت و محل استقرار مدرسه از لیستی که در هر یک از ستون های مذکور ارائه شده با دقت کامل شناسه ی هر مدرسه انتخاب گردد.

فایل ضمیمه: 

نتیجه ی درصد قبولی سالیانه 95-1394 و آمار دانش آموزان تکرار پایه 96-1395

با احترام فرم ثبت نتایج درصد قبولی سالیانه ی مدارس دوره ی اول متوسطه در سال تحصیلی 95-1394 و فرم ثبت مشخصات دانش آموزان تکرار پایه در سال تحصیلی 96-1395 به پیوسست ارسال می گردد. شایسته است فرم های مذکور را تکمیل و حداکثر تا تاریخ 1395/08/02 به آموزش متوسطه ی دوره ی اول ارسال فرمایید.

فایل ضمیمه: 

بازدید ریاست محترم ناحیه 3 و همراهان گرامی از مراسم اهداء جوایز طرح رقابتی مرحله دوم دبیرستان فرهنگ(متوسطه اول)

باسمه تعالی
با عرض ادب و احترام و آرزوی موفقیت برای همه خدمتگزاران واقعی
تصاویری از روز سه شنبه مورخ 27 مهر ماه 95 که طی مراسمی با حضور ریاست محترم اداره آموزش و پرورش ناحیه3 جناب آقای نجفی، معاون محترم پرورشی جناب آقای محمدی و مسئول محترم آموزش متوسطه دوره اول جناب آقای زارعی جوایز طرح رقابتی(مرحله دوم سال قبل) به 180 نفر دانش آموزان اهداء گردید.
مراسم به ترتیب ذیل انجام پذیرفت:
- تلاوت آیاتی از قرآن کریم
- پخش سرود مقدس جمهوری اسلامی
- عرض خیر مقدم توسط مدیر آموزشگاه
- سخنرانی مدیر محترم ناحیه برای داش آموزان
- قدردانی از همکار بازنشسته جناب آقای مقدسی
- اهداء جوایز تعدادی از دانش آموزان توسط مسئولین محترم
- پذیرایی از دانش آموزان و اولیای محترم
- بازدید مدیر محترم ناحیه و همراهان گرامی از قسمتهایی از آموزشگاه

آزمون عملی نوبت اول درس آمادگی دفاعی( پایه نهم ) دختران

بااحترام ، به پیوست دستورالعمل اجرایی آزمون عملی نوبت اول درس آمادگی دفاعی وفایل لیست نمره عملی پایه نهم (متوسطه دوره اول) مدارس دخترانه متوسطه دوره اول در سال تحصیلی 96-95 جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد توجه مدیران محترم و دبیران گرامی درس مذکور رابه رعایت نکات ذیل معطوف می دارد.
1-ضمن رعایت کلیه نکات بخشنامه مذکورلازم است لیست نمرات حتما بصورت تایپ شده ارسال گرددجهت سهولت فایل لیست نمره به پیوست ارسال شده است .
2-دبیران محترم درصورت ابهام با سرمربی درس مذکور هماهنگی لازم رابعمل آورندوحداکثرتا20آذرماه لیست نمرات رابه آموزش متوسطه اول تحویل نمایند.
3-لیست نمرات را دریک نسخه توسط معاونین اجرایی بصورت تایپ شده در اختیار مربیان دفاعی قرار داده تا آن را تکمیل وبعد ازمهروامضاء به اداره ارسال نموده تا پس از تایید توسط سازمان بسیج به مدارس جهت بایگانی عودت داده شود.

اعلام وضعیت آخرین تغییرات کلاس درس

با احترام بدین وسیله به اطلاع مدیران محترم می رساندباتوجه به این که سازماندهی نیروهای متقاضی جابجایی درتاریخ 1395/06/06 صورت می گیرد لذا آخرین وضعیت تغییرات کلاس های درس آموزشگاه خود را تا روز چهارشنبه مورخ 1395/06/03 به آموزش متوسطه اول اعلام نمایند،درضمن مسئولیت تغییر کلاس درس تحت هرعنوان پس از تاریخ مذکور برعهده مدیر محترم می باشد.

دریافت نتیجه امتحانات جبرانی

با احترام به اطلاع مدیران محترم مدارسی که دانش آموز تجدیدی به مراکزجبرانی معرفی نموده اند می رساندنتیجه امتحانات ، درمراکزجبرانی دخترانه وحدت وپسرانه شهیدبهمن محمدی آماده دریافت می باشد لطفا دراسرع وقت اقدام فرمایید.

برنامه سازماندهی نیروهای متقاضی جابجایی متوسطه دوره اول

با احترام به پیوست برنامه سازماندهی نیروهای متقاضی جابجایی متوسطه دوره اول ارسال می گردد، شایسته است مدیران محترم به نحومقتضی به همکاران گرامی که فرم جابجایی راتکمیل نموده اند اطلاع رسانی نمایند.برنامه سازماندهی برابرجدول پیوست از روز1395/06/06 شروع ودرروز 06/08/ 1395خاتمه می یابد.
تذکرات مهم :
1-حضور به موقع همکاران درساعت وروزسازماندهی مطابق برنامه الزامی است.
2-همکاران محترم درانتخاب مدارس موردنظرخودنهایت دقت وتوجه راداشته باشندبعدازسازماندهی تغییرمدرسه امکان پذیر نمی باشد.
3-درصورت عدم مراجعه فرد درروز سازماندهی تعیین محل خدمت درمدارس مورد نیاز توسط آموزش متوسطه انجام خواهدشد.
4- این ناحیه درقبال قبولی دانشگاه وتغییر برنامه درسی همکاران هیچ مسئولیتی ندارد.

معرفی مراکزبرگزاری امتحانات جهشی

با احترام بدین وسیله به اطلاع مدیران محترم دارای دانش آموز جهشی پایه هشتم درسال 95 می رساندکه برنامه امتحانات جهشی پیوست می باشدو راس ساعت 9صبح درمراکزذیل برگزارمی گردد ، بدیهی است دانش آموزان با معرفی نامه آموزشگاه محل تحصیل به محل امتحان مراجعه نمایند.
ردیف نام مرکز جنسیت آدرس وتلفن
1 دبیرستان دخترانه وحدت فرهنگیان فاز 2 ایستگاه 3جنب پارک کوثر 34249147
2 دبیرستان پسرانه فلسطین رجایی کارمندان ایستگاه 5- 34242039

دریافت ابلاغ پروژه مهر 95

با احترام بدین وسیله به اطلاع مدیران محترم متوسطه اول می رساند جهت دریافت ابلاغ پروژه مهر 95 به آموزش متوسطه اول مراجعه نمایند.

برنامه شهریورماه 95 پایه هفتم وهشتم

بااحترام به پیوست برنامه امتحانی شهریور ماه 95 پایه هفتم وهشتم ارسال می گرددشایسته است برابر برنامه راس ساعت 9 صبح نسبت به برگزاری امتحان اقدام فرمایید.

وضعیت ثبت نام مدارس متوسطه دوره اول ناحیه تا تاریخ 1395.5.18

فایل ضمیمه: