Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی به مناسبت روز زن
خانه

آماده نمودن حوزه امتحانی : دبیرستان عصمت

باسمه تعالی
با فرارسیدن زمان برگزاری امتحانات نوبت اول سال تحصیلی 96-95 برای رفاه حال همکاران و دانش آموزان حوزه امتحانی قبل از برگزاری امتحانات به شرح ذیل محیا گردید .
 برگزاری آزمون هماهنگ مستمر برای آمادگی بیشتر دانش آموزان و رفع اشکال درسی آنها توسط دبیران
 تحویل سوالات امتحانی برای تکثیر
 صدور ابلاغ برای همکاران
 تکثیر سوالات امتحانی
 نصب پلاکارد های مشاوره ای برای بهتر آماده شدن دانش آموزان
 چیدن صندلی و نصب شماره آمار دانش آموزان
 صدور کارت ورود به جلسه برای پایه هشتم و نهم
 دادن برنامه امتحانی به دانش آموزان و خدمتگرار و پیمانکار سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان
 کنترل سییستم گرمایشی حوزه امتحانی
با تشکر از همکاری پرسنل آموزشگاه که مقدمات برگزاری امتحانات را فراهم نمودند .

تصویر خبر: