Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی مرحله ی منطقه (محور علوم آزمایشگاهی )
خانه

آمادگی فضای آموزشگاه نمونه دولتی حضرت معصومه (س) جهت مهر ماه و استقبال از دانش آموزان

به دنبا ل اجرای پروزه مهر در مرحله دوم تمام فضای آموزشگاه نمونه دولتی حضرت معصومه (س)پاکیزه مرتب و میز ونیمکت های دانش آموزان رنگ آمیزی گردیده و برای شروع سالی سر شار از مو فقیت و کامیابی برای همکاران و دانش آموزان آماده شده است .