Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

آموزش به دانش آموزان طرح دادرس جهت شرکت در مسابقات دادرس -دبیرستان شهید ایرج فیضی گروه رجایی

در تاریخ 95/10/27 دانش آموزان طرح دادرس جهت شرکت در مسابقات دادرس توسط خانم رحیمی مربی هلال احمر آموزش عملی دیدند . وخود را جهت شرکت در مسابقه مرحله ناحیه آماده می کنند

تصویر خبر: