Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی به مناسبت روز زن
خانه

آموزش دیابت وتست قند در آموزشگاه شهیدیاری

مختصراقدامات انجام گرفته در آموزشگاه شهید یاری به مناست هفته سلامت

1-اجرای مراسم افتتاحیه در روزسه شنبه 1/2/95
2- اختصاص موضوع انشا همه کلاسها به (غلبه بر دیابت)
3-آموزش روتین تست قندبا دستگاه خانگی به دانش آموزان وهمکاران درطول هفته توسط مدیر
4- آموزش مهارتهای پیشگیری وکنترل دیابت توسط مدیر آموزشگاه برای همکاران ودانش آموزان
5- نصب روز شمار مناسبتهای هفته دیابت
6- نصب تراکتهای مرتبط و شعار نویسی در تابلو اعلانات با عناوین مرتبط
7-برگزاری مسلبقه نقاشی و روزنامه دیواری
8- اجرای مسابقات ورزشی وفرهنگی هنری

تصویر خبر: