Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

همایش تجلیل ازمدارس ممتاز کشوری تعالی مدیریت مدرسه
خانه

آموزش کلاس هوشمندبرای همکاران درمدرسه راهنمایی پردیس(مجتمع حیات طیبه)با متن وتصویر

چگونگی استفاده از کلاس هوشمند در روز پنج شنبه مورخ 91/8/4توسط آقای پورمرادی وباحضورتعدادی ازدبیران ،معاونین،مدیرمدرسه ومدیرمجتمع آموزش داده شد.

تصویر خبر: