Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی به مناسبت روز زن
خانه

اجرای اولین مرحله طرح مدام (راهنمایی شاهد مدلل )

مرحله اول طرح مدام در تاریخ 27/9/91 (مشارکت دانش آموزان در اداره مدرسه) به منظور تمرین توانستن و خودباوری و اعتماد به نفس در سطح مدرسه برگزار گردید.

تصویر خبر: