Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

همایش تجلیل ازمدارس ممتاز کشوری تعالی مدیریت مدرسه
خانه

اجرای دومین مرحله مانور زلزله دردبیرستان کرامت ودبستان رشد

همزمان با نواخته شدن زنگ زلزله در سراسر کشور دانش آموزان دبیرستان کرامت ودبستان رشد نیز درساعت 10 صبح شنبه 93/9/8 باحفظ خونسردی وآرامش مانور زلزله را اجرا نمودند .

تصویر خبر: