Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی به مناسبت روز زن
خانه

اجرای زیبای سرود همگانی توسط دانش آموزان خوب دبیرستان نمونه حضرت معصومه(س) روزشنبه ۱9اسفند ۹۶

روزشنبه ۱9اسفند ۹۶،باهمت و تلا ش چندماهه ی عوامل اجرایی و دانش آموزان خوب دبیرستان نمونه حضرت معصومه(س) سرود همگانی به نحو مطلوب اجراگردید.

تصویر خبر: