Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

اجرای طرح سلامت کارکنان در مدرسه (راهنمایی شاهد مدلل)

در روز یکشنبه به تاریخ 7/3/91 با حضور پزشک متخصص ، طرح سلامت کارکنان در آموزشگاه به اجراء در آمد و کلیه همکارانی که در مدرسه حضور داشتند مورد معاینه قرار گرفتند ضمنا برای همکاران شناسنامه سلامت تکمیل شد .

تصویر خبر: