Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

اجرای طرح مدام (دبیرستان شهید دوران)

طبق برنامه از پیش تعیین شده و همزمان با سایر آموزشگاههای استان طرح مدام در آموزشگاه شهید دوران برگزار گردید که آقای جعفری مدیر آموزشگاه از نحوه ی اجرای این طرح بازدید نمودند.

تصویر خبر: