Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

همایش تجلیل ازمدارس ممتاز کشوری تعالی مدیریت مدرسه
خانه

اجرای طرح مدام : دبیرستان عصمت (دوره اول)

باسمه تعالی
طرح مدام روز دوشنبه مورخ 29 / 9 /95 در دبیرستان عصمت اجرا شد . در این طرح یک روز به صورت نمادین دانش آموزان خود اداره امور مدرسه را به عهده می گیرند . با اجرای این طرح دانش آموزان با مسایل آموزشی ، پرورشی و فرهنگی بیشتر و ملموستر آشنا می شوند . هدف طرح دادن حس مسولیت بیشتر به دانش آموزان و درک مشکلات آموزشی و تربیتی می باشد . به منظور هماهنگی و برقرای نظم قبل از اجرای طرح جلسه توجیهی برای همکاران و دانش آموزان مجری برگزار شد .

تصویر خبر: