Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

اجرای طرح مدام -دبیرستان نمونه دولتی شهید مدرس

در مورخه 93/2/10طرح مدام در آموزشگاه برگزار ومدیر ،معاونین ودبیران دانش آموزی به نحو احسن وظایف خود را اجرا نمودند.

تصویر خبر: