Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی مرحله ی منطقه (محور علوم آزمایشگاهی )
خانه

اجرای طرح مدام در دبیرستان شهید بهمن محمدی

در روز دوشنبه 1394/2/7 طرح مدام در دبیرستان شهید بهمن محمدی با حضور دانش آموزان ممتاز طبق برنامه ریزی قبلی آغاز گردید ، کلاس ها به نحو احسن اداره و دانش آموزان معلم که در کلاس ها مشغول تدریس بودند در کلاس داری و کنترل و تدریس هم موفق بودند ، در پایان ساعت دوم دانش آموزانی که در طرح مدام شرکت کرده بودند مورد تشویق قرار گرفتند .

تصویر خبر: