Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

ساعت برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی محور ادبیات وعلوم آزمایشگاهی
خانه

اجرای طرح مدام در دبیرستان متانت دوره ی اول

در روز دوشنبه 93/2/7 آموزشگاه توسط دانش آموزان مدیریت شد.

تصویر خبر: