Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

همایش تجلیل ازمدارس ممتاز کشوری تعالی مدیریت مدرسه
خانه

اجرای طرح مدام در مدرسه راهنمایی الهیه گروه شهید رجایی

در اجرای دستورالعمل رسیده از ناحیه مبنی بر اجرای طرح مدام ،این طرح در تاریخ 6/9/91 در آموزشگاه اجرا گردید،که البته در اجرای بهینه آن از قبل برنامه ریزی بعمل آمد از جمله ؛هر یک از اعضای کادر آموزشی،پرورشی ودبیران ،هریک نمایندگانی را معرفی نمودند که اسامی آنان در تابلوی اعلانات نصب گردید، همچنین جهت دانش آموزان انتخاب شده ابلاغ صادر وجلسه توجیهی برگزارگردید، در روز اجرای این طرح هریک از دانش آموزان به نحو بهینه مسئولیت های خود را به ایان رساندند،ارزشیابی بعمل آمده از این طرح رضایت همکاران ودانش آموزان را اعلام نمود

تصویر خبر: