Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی به مناسبت روز زن
خانه

اجرای طرح مدام مرحله سوم دردبیرستان نمونه دولتی هاجر

باتوجه به اینکه دانش آموزان این آموزشگاه درتاریخ 95/2/6 جهت اردوی دانش آموزی اعزام می شوندلذامرحله سوم طرح مدام رادرمورخ 95/2/5 اجرانمودند.

تصویر خبر: