Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی مرحله ی منطقه (محور علوم آزمایشگاهی )
خانه

اجرای مانور زلزله در آموزشگاه پاکرای

اجرای مانور زلزله در آموزشگاه پاکرای
توصیه های معاون پرورشی اموزشگاه برای اجرای درست مانور زلزله
تعیین جای امن و ناامن یکی از این توصیه های مهم بود

تصویر خبر: