Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

جلسه مدیران مدل تعالی مدرسه
خانه

اجرای مانور چهارشنبه سوری در دبیرستان نمونه دولتی هاجر

در روز دوشنبه 92/12/26 با دعوت از :
1_آقای شهسوار کرمی _ معاون سازمان آتش نشانی
2_ آقای مجتبی برازش _ معاون عملیات سازمان آتش نشانی
3_ و خانم مریم برزویی _ مربی سازمان آتش نشانی
برنامه ای با هدف کلی : "ترویج فرهنگ ایمنی در جامعه شهری"
و اهداف جزیی:
1_ آشنایی با عملکرد سازمان آتش نشانی .
2_آشنایی با روش های اطفاء حریق .
3_ آشنایی با چگونگی استفاده از خاموش کننده های ایمنی مختلف .
4_ ارائه نکات ایمنی در راستای حفظ سلامتی شهروندان .
5_ برگزاری مسابقه علمی در پایان مراسم بین دانش آموزان و اهداء جایزه به برندگان .
6_ برگزاری جشن چهارشنبه سوری و پس از آن آموزش خاموش کردن آتش به روش صحیح .

تصویر خبر: