Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی مرحله ی منطقه (محور علوم آزمایشگاهی )
خانه

اجرای مرحله دوم طرح مداوم در دبیرستان کرامت

درروز سه شنبه مورخه 93/11/28 دانش آموزان کنترل آموزشگاه راعهده دار شده وباری دیگر توانایی های خود را محک زدند.

تصویر خبر: