Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی مرحله ی منطقه (محور علوم آزمایشگاهی )
خانه

اجرای مرحله ی دوم طرح مدام در مدرسه ی راهنمایی فرهنگ

در تاریخ 91/11/8 همزمان با برنامه ی از قبل ارائه شده دومین مرحله ی اجرای طرح مدام با نظم و هماهنگی خاصی توسط عوامل اجرایی تعیین شده در بین دانش آموزان به اجرا در آمد .در ضمن همکاری دانش آموزان آموزشگاه در اجرای این طرح قابل تقدیر می باشد.

تصویر خبر: