Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

همایش تجلیل ازمدارس ممتاز کشوری تعالی مدیریت مدرسه
خانه

اجرای مسابقه کارگاهی مرحله آموزشگاهی -دبیرستان شهید ایرج فیضی (دوره اول )

در تاریخ 6/11/92 مسابقه کارگاهی در آموزشگاه بین گروه های شرکت کننده برگزار شد و سه نفر از بهترین وفعال ترین دانش آموزان انتخاب گردیدند و به ناحیه معرفی شدند

تصویر خبر: