Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

اردوی انتخابی پیشتازان دردبیرستان نمونه دولتی هاجر

درروز چهارشنبه تاریخ 96/2/21 دانش آموزان پیشتاز این آموزشگاه به همراه مربی خوددراردوی انتخابی یک روزه واقع دراردوگاه شهیدباهنرشرکت نمودند.

تصویر خبر: