Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی مرحله ی منطقه (محور علوم آزمایشگاهی )
خانه

ارسال آمار پایه نهم

با احترام به اطلاع مدیران محترم می رساندآمار دانش آموزان پایه نهم آموزشگاه خودرا برابر فرم پیوستی جهت برآورد رشته های مختلف تا پایان روز دوشنبه مورخ 05/04/ 1395درقالب سی دی اکسل به آموزش متوسطه دوره دوم تحویل نمایند.

فیلم خبر: