Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی به مناسبت روز زن
خانه

ارسال اسامی دانش آموزان برترآموزشگاه دررشته های مسابقه نوجوان خوارزمی

با احترام مدیران محترم اسامی دانش آموزان برتر رشته های آموزشگاهی مسابقه جشنواره نوجوان خوارزمی رادراسرع وقت به آموزش متوسطه اول تحویل نمایند چنانچه آموزشگاهی دررشته های مختلف شرکت کننده داردفقط اسامی نفرات برتر هر رشته درقالب سی دی با مشخصات دانش  آموزوپایه مربوطه به آموزش تحویل گردد.درشته زبان انگلیسی علاوه برمعرفی اسامی گروه سه نفره ، ارسال  سی دی نمایش هم الزامی است دررشته پژوهش هم علاوه برمعرفی فرد برتر ارسال آثار پژوهشی نیزلازم است