Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

اسامی دانش آموزان پذیرفته شده در آزمون ورودی دبیرستان نمونه دولتی اصلی (راهنمایی شاهد مدلل)

اسامی دانش آموزان پذیرفته شده (اصلی)

تصویر خبر: