Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی به مناسبت روز زن
خانه

استفاده ازکلاسهای هوشمند دبیرستان شهید خلبان عباس دوران

جهت ارتقاء کیفیت آموزشی، دبیران محترم و پرتلاش آموزشگاه شهید دوران
از حداقل امکانات هوشمند سازی استفاده مینمایند که با باین کار خود
در میان دانش آموزان شور و انگیزه ی وصف ناپذیری ایجاد نموده اند.

تصویر خبر: