Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی به مناسبت روز زن
خانه

اعزام دانش آموزان به اردوی یک روزه سینما 7 بعدی و پارک زیبا- دبیرستان غیر دولتی علم و ادب

دانش آموزان دبیرستان با رعایت کامل شرایط اردویی همراه با دبیران، مدیر و معاون به اردو اعزام شدند. هدف از برگزاری اردو ایجاد حس تعاون و همکاری در میان دانش آموزان می باشد.

تصویر خبر: