Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

اعزام گروهی از دانش آموزان شاهد یاران امام ره به بیت آیت الله علما امام جمعه شهرمان جهت برپایی نماز ظهر و عصر به امامت ایشان در مورخه 92/12/4