Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

اعلام نتایج امتحانات نوبت دوم خرداد ماه 94 در دبیرستان دانش

در روز دو شنبه مورخ31 /3 / 94 در دبیرستان دانش نتایج امتحانات خردادماه اعلام وکارنامه دانش آموزان به اولیا آنان تحویل داده شد .

تصویر خبر: