Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

اعلام نتایج دبیرستان علامه طباطبایی

دانش آموزان دبیرستان علامه طباطبایی واقع در مجتمع سعادت روز یکشنبه تاریخ 91/3/27 کارنامه های خود را از مسئولین آموزشگاه دریافت نمودند .