Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

اقدامات انجام شده هفته مشاغل در آموزشگاه شاهد یاران امام ره

معرفی مشاغل و رشته ها از طریق تراکت و بروشور و عکس مشاغل-بازدید از هنرستان خدیجه کبری-دعوت از صاحبان حرف و مشاغل (دکتر خانی -دندانپزشک)

تصویر خبر: