Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی مرحله ی منطقه (محور علوم آزمایشگاهی )
خانه

اهداء جوائز ولوح تقدیر به دانش آموزان ممتاز سال 93/94دبیرستان غیردولتی باقرالعلوم (ع)

درروز شنبه94/7/4 به دانش آموزان ممتاز خردادماه 94با اهداء جوائز ولوح تقدیر در مراسم آغازین درحضور دانش آموزان وهمکاران تقدیر وتشکر به عمل آمد .درضمن بنر تصویر ومعدل شاگردان ممتاز درب آموزشگاه نصب گردید.

تصویر خبر: