Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی مرحله ی منطقه (محور علوم آزمایشگاهی )
خانه

اهداء مدال وجوایزمسابقات ورزشی درروز میلاد حضرت زینب (س) دبیرستان باقرالعلوم (ع)

درروز سه شنبه مورخه 93/12/6روز میلاد باسعادت حضرت زینب (س) به برگزیدگان مسابقات ورزشی آموزشگاه وناحیه 3آموزش وپرورش کرمانشاه درحضور دانش آموزان وهمکاران توسط مدیرمحترم آموزشگاه بعداز سخنرانی در خصوص میلادحضرت زینب (س)وتقدیراز برگزیدگان مدال وجایزه اهداءگردید.

تصویر خبر: