Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی مرحله ی منطقه (محور علوم آزمایشگاهی )
خانه

بازدیددانش آموزان ازهنرستان نوآوران دردبیرستان نمونه دولتی هاجر

روزیکشنبه مورخ 95/12/8دانش آموزان جهت آشنایی بارشته های هنرستان نوآوران به همراه مشاورخودسرکارخانم یوسفی نژادبازدیدبه عمل آوردندضمن اینکه اساتیداین آموزشگاه درخصوص رشته های موجودتوضیحاتی راارائه نمودند.

تصویر خبر: