Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

بازدیدمعاونت محترم آموزشی از حوزه امتحانی دبیرستان رضوان

در روز چهارشنه مورخه 29/2/95 جناب آقای امیریان معاونت محترم آموزشی از حوزه امتحانی دبیرستان رضوان بازدید بعمل آوردند و از روند برگزاری آزمون ، نظم حاکم برجلسه و رعایت مقررات امتحانی ابراز رضایت نمودند .

عکس: