Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

ساعت برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی محور ادبیات وعلوم آزمایشگاهی
خانه

بازدیدپروژه مهر توسط آقای هاتفیان از دبیرستان نمونه دولتی هاجر

در روز سه شنبه 93/5/14 آقای هاتفیان از فعالیت های پروزه مهر دبیرستان نمونه دولتی هاجر دیدن نمودند.
صورت جلسات ، برنامه ی هفتگی ، تقویم اجرایی مدیر، ثبت نام سناد ، پرونده های ثبت نام شده ها و
دیگر فعالیت های آموزشگاه مورد بازدید قرار گرفت .

تصویر خبر: