Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی مرحله ی منطقه (محور علوم آزمایشگاهی )
خانه

بازدید آقای زارعی و قهرمانی از دبیرستان معصومی لاری

در روز یکشنبه مورخ 94/09/08 آقای زارعی  کارشناس مسئول آموزش وآقای قهرمانی کارشناس متوسطه دوره اول ازدبیرستان معصومی لاری بازدیدنمودند ودرباره مسائل و مشکلات آموزشی با دبیران گفتگو نمودند همچنین طی بازدید ایشان از کلاس نهم با دانش آموزان پیرامون مسائل آموزش و پرورش مواردی را ذکر نمودند . لازم به ذکر است این بازدید در اولین مانور زلزله در دبیرستان صورت گرفت

تصویر خبر: