Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

همایش تجلیل ازمدارس ممتاز کشوری تعالی مدیریت مدرسه
خانه

بازدید آقای صحبت پور بازرس ناحیه از روند برگزاری امتحانات نوبت اول دبیرستان رضوان

در روز یکشنبه مورخه 94/10/6 آقای صحبت پور بازرس ناحیه از روند برگزاری امتحانات نوبت اول دبیرستان رضوان بازدید به عمل آوردندو از برقرای نظم و مقررارت آزمون ابراز رضایت نمودند.

تصویر خبر: