Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی به مناسبت روز زن
خانه

بازدید آقای پرهیز از برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی-دبیرستان شهید ایرج فیضی گروه رجایی

در تاریخ 95/8/3 جناب آقای پرهیز از برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی و آموزشگاه بازدید کردند.در پایان از کادر آموزشگاه و مدیر آموزشگاه بخاطر نظم و صحت برگزاری انتخابات و مشاهده کلیه مستندات آموزشگاه تشکرو قدر دانی نمودند.

تصویر خبر: