Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

بازدید از جلسه امتحان دبیرستان میرداماد گروه رجایی

در مورخه 95/02/25 روز شنبه جناب آقای زارعی کارشناس محترم متوسطه اول از جلسه امتحان دبیرستان میرداماد گروه رجایی
بازدید بعمل آوردند.

تصویر خبر: