Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی به مناسبت روز زن
خانه

بازدید از دبیرستان الهیه

روز یکشنبه مورخه 95/12/15معاونت محترم آموزش جناب آقای امیریان و کارشناس مسئول آموزش جناب آقای زارعی ازکلاسها و نقاشی همگانی دانش آموزان بازدید به عمل آوردند.

تصویر خبر: