Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی مرحله ی منطقه (محور علوم آزمایشگاهی )
خانه

بازدید از دبیرستان میرداماد دوره اول

در مورخه 8/10/93 روز دوشنبه جناب آقای کرمی مسئول فرهنگی هنری از جلسه امتحان بازدید به عمل آوردند.

تصویر خبر: