Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی مرحله ی منطقه (محور علوم آزمایشگاهی )
خانه

بازدید از سرای سالمندان -دبیر ستان شهید ایرج فیضی گروه رجایی

در تاریخ 94/11/7 دانش آموزان پایه هشتم با توجه به درس مطالعات اجتماعی از سرای سالمندان مهرورزان واقع در خیابان گلستان بازدید نمودند . از سالمندان دلجویی کردند و پای صحبت هایشان نشستند و از این بازدید گزارش تهیه کردند .

تصویر خبر: