Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

ساعت برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی محور ادبیات وعلوم آزمایشگاهی
خانه

بازدید از هنرستان مهرورزان - دبیرستان شهید ایرج فیضی (گروه باهنر)

روز دوشنبه 94/12/24 دانش آموزان پایه نهم این واحد آموزشی جهت آشنایی با رشته های فنی و حرفه ای از هنرستان مهرورزان بازدید نموده و با رشته های کامپیوتر، گرافیک ، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی، حسابداری و نقشه کشی معماری آشنا شدند.

تصویر خبر: