Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

برگزاری جشنواره نوجوان خوارزمی مرحله ی منطقه (محور علوم آزمایشگاهی )
خانه

بازدید از پرو ژه مهر سال 94/95 دبیرستان دانش

در روز سه شنبه مورخه 27 /5 / 94 راس ساعت 10 صبح جناب آقای نور احمدی مسئول روابط عمومی وجناب آقای پور نون مسئول خدمات عمومی ناحیه 3 از پروژه مهر دبیرستان دانش بازدید نمودند ودر پایان از زحمات کادر اجرایی آموزشگاه قدر دانی نمودند.

تصویر خبر: