Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

بازدید جمعی ازکارشناسان ناحیه 3(دبیرستان دخترانه وحدت)

در روز یازدهم بهمن ماه جناب آقایان حاجی علیانی،خانی،دارابی ودانش مهر از دبیرستان وحدت بازدید واز نزدیک در جریان کار فعالیتهای پرورشی،سناد،دانا،پورتال همگام ودیگر فعالیتهای آموزشگاه قرار گرفتند.