Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

بازدید جناب آقای امیریان معاونت محترم آموزش متوسطه ناحیه3 وجناب آقای سمیعی کارشناس محترم آموزش متوسطه اول ازجلسه امتحان دبیرستان شهید عباس یوسفی

امروز شنبه 95.2.25 جناب آقای امیریان معاونت محترم آموزش متوسطه ناحیه وجناب آقای سمیعی کارشناس محترم آموزش متوسطه اول از اولین جلسه امتحان نوبت دوم آموزشگاه بازدید واز زحمات همکاران تشکر کردند.