Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

بازدید جناب آقای زارعی کارشناس مسئول آموزش متوسطه اول از برگزاری مرحله دوم آزمون پیشرفت تحصیلی در دبیرستان فرهنگ

در روز یکشنبه 96/2/3 کارشناس مسئول آموزش متوسطه اول، از برگزاری آزمون پیشرفت تحصیلی در مرحله دوم بازدید نمودند.

تصویر خبر: