Get Adobe Flash player

ورود کاربر

آخرین اطلاعیه

دریافت تشویقی همکاران دارای فرزندممتاز
خانه

بازدید جناب آقای سمیعی کارشناس محترم آموزش از جلسه امتحانات دبیرستان الهیه

روز شنبه مورخه 95/2/25 جناب آقای سمیعی کارشناس محترم آموزش متوسطه اول از جلسه امتحانات ترم دوم این آموزشگاه بازدید بعمل آوردند و از نظم جلسه تقدیر و تشکر کردند.

تصویر خبر: